Årskonference

Årskonference

24 okt. 2019

Radiorådssalen, Søborg


Regeringens målsætning om at reducere Danmarks CO2-udledningen med 70 pct. inden 2030 er ambitiøs. Det er et godt signal fra et land, der besidder den nødvendige viden til at iværksætte en reel grøn omstilling.


Broen til fremtidens årskonference vil fokusere på, hvordan vi kan bedrage til at skabe en grøn og retfærdig omstilling i Danmark. De massive forandringer, vi står overfor, må ikke øge uligheden. Vi skal sikre, at der fortsat er job til alle, og at det ikke bliver de dårligst stillede, der kommer til at betale.


Alle skal bidrage og derfor skal klimaarbejdet også ud på arbejds-pladserne. Broen til fremtidens årskonference vil tage fat og udvikle ideer, handlingsplaner og aktiviteter, der kan skabe de forandringer, der er brug for - politisk, arbejdspladsmæssigt og personligt. Grøn omstilling kræver bred opbakning for at blive fuldført.


Årskonference er opdelt i en traditionel konference om formiddagen, hvor vi ser på, hvad grøn og retfærdig omstilling egentlig betyder, og en række sektorrettede workshops om eftermiddag. Sigtet er at diskutere og konkretisere, hvordan og i hvilket regi man bedst kan arbejde videre med problemstillingerne, så en grøn og retfærdig omstilling kan virkeliggøres.


Program ->>>

Program


Formiddag 8.30 -12.30


Registrering


Velkomst

Trine Græse, Borgmester i Gladsaxe kommune


Er der modsætninger mellem grøn og retfærdig?

Annabella Rosenberg, Greenpeace


Danmark i den internationale klimapolitik?

Professor Jens friis Lund, Kbh. Universitet


Danmark med 100 pct. vedvarende energi?

Professor Henrik Lund, Aalborg Universitet


og meget mere:
Eftermiddag 13.00 -15.00


Workshops


Indenfor byggeri, investeringer, sundhed,

transport, Land & førdvare, teknologi,

undervisning & uddannelse, forskning.Programmet opdateres løbende!


Pris 300 kr. (forplejning)


Tilmeldig til kontakt@broentilfremtiden.dk

Broen til fremtiden

Staunings Plads 1-3

1790 København V


Arbejdernes Landsbank

5301-476807


kontakt@broentilfremtiden.dk