CV

Hans Henrik Samuelsen [kort]

Hans Henrik Samuelsen er Geograf og Broen til fremtidens brovagt.


Siden 2009 har han sammen med mange gode folk bygget på broen mellem den danske fag- og miljøbevægelse.


Han har en fortid som programchef for det alternative klimatopmøde Klimaforum09 under COP15 og international rådgiver i forbindelse med COP16 og COP17.


Fra 2014 - 2019 var han tilknyttet DIST (Center for Innovation, Design og Bæredygtig Omstilling) på Aalborg Univeristet i København og arbejdede fortrinsvist med aktionsforskning, bæredygtig beskæftigelse, energiplanlægning og cirkulær økonomi.


Det siges, at han engang i modvind har cyklet de 32.643 km der, med en hel del omveje, er fra Sydamerikas sydkyst til Alaskas nordkyst, og at han derfor helst holder sig fra at mene noget om almindelige menneskers transportvaner.hh@broentilfremtiden.dk


kontoret +45 46 97 23 41

Mobil+45 25 92 15 67