Flarup noter

Årskonference 24. okt. 2019

Mads Flarup Christensens intro-tale

Generalsekretær, Greenpeace Norden

Godmorgen

 

Det er sørme svært ikke at blive glad i låget når man hører Dan Jørgensen stolt fortælle om det ambitiøse nye danske klimamål om 70% reduktion i 2030, også selvom det er lidt synd for ham at han ikke får sovet ordentligt om natten.


Og det er svært at ikke at føle sig inspireret når man ser Greta Thunberg og de millioner af unge og gamle der, det sidste år med jævne mellemrum har været på gaden for at kræve klimahandling.


Og det er svært ikke at føle optimisme med tanke på forårets EU og Folketingsvalg, hvor klima og den grønne omstilling for første gang var det vigtigste emne for vælgerne. Det er helt vildt, hvad der er sket på bare et år.


For det er ikke meget mere end 1 år siden at Lars Løkkes regering fremlagde en klimaplan, der på trods af massiv brug af snydagtig kvoteopkøb og talfiflerier ville have betydet en opbremsning af den grønne omstilling til under ¼ af hvad den havde været i tiåret før. Vi havde da en regering der mente at den grønne omstilling var et spørgsmål om, hvorvidt vi skulle opstille en ekstra vindmøllepark ved Horns rev eller ej.


Men at vi nu globalt kan se klimakrisen udfolde sig omkring os. Skovbrande, tørke, orkaner sammen med massiv folkelig mobilisering i gaderne, en 16 årig svensk pige og nye klimabevægelser har betydet at vi på bare et år har vi oplevet et sandt paradigmeskift. I befolkningen, i politiske partier, og langt ind i industrien.


Men det er ved gud også et paradigmeskifte, der er nødvendigt og som kommer i 11 time. For ude i virkelighedens verden står vi i den triste situation:


  • at det globale CO2 udslip stadig stiger år for år.
  • at Kina og Indien stadig bygger nye kulkraftværker,
  • at selv faldet i det danske CO2 udslip er bremset voldsomt op og tager man vores indirekte udledninger med, altså det udslip som vi med vores høje forbrug og aktivitet er skyld i uden for landets grænser, ja, så er vi bestemt ikke noget grønt foregangsland.
  • at FNs Klimapanel, IPCC, fortæller os at vi er på vej mod en verden der er 3-4-5 grader varmere om 80 år end den vi kender i dag. Og at det vil lede til en verden, hvor det vil være meget svært at opretholde en civilisation som den vi kender i dag. En verden hvor vi ikke vil kunne finde rent vand eller producere fødevarer nok til at brødføde en voksende befolkning, en verden hvor arter allerede i dag uddør i et ufatteligt tempo.

Men ja der er grund til at glæde sig over det paradigmeskifte, vi har været vidne til. Og vi skal glæde os over, at det ikke kun er i Danmark det sker:


  • I Finland har de vedtaget at de vil være CO2 neutrale i 2035.
  • I hele EU er jeg overbevist om, at vi snart vil se, at klimamålet hæves fra 40% til 55% reduktion i 2030 og enighed om at vi i EU skal være CO2 neutrale i 2050.
  • Vi så sidste år at der globalt blev bygget 179 GW vedvarende energi, eller hvad der svarer til 100 atomreaktorer på bare et år, og at sol og vind nu er den billigste energikilde de fleste steder i verden.
  • På C40 mødet her i København for et par uger siden, hvor 94 af verdens store byer har  forpligtiget hinanden på at gøre sit for at opfylde Parisaftalens 1.5 graders målsætning uanset, hvad deres lande måtte gøre, igennem en række konkrete initiativer.
  • Vi har været vidne til, at en lang række lande har besluttet sig for at stoppe oliejagten. Irland, Frankrig, New Zealand er lande, som allerede har besluttet, at de ikke vil give nye licenser til at lede efter mere kul, olie eller gas hverken til havs eller til lands. Nu mangler vi bare Danmark gør det samme.

Så ja, lad os glæde os over, at vi nu har en regering, der har sat en ny grøn retning. Men lad os også være helt tydelig på at en ny retning og et fint mål ikke er nok. Den grønne omstilling der er bydende nødvendig kræver konkret handling. Og det er derfor, jeg er glad for at være her sammen med jer i dag, for det er her, vi kommer ind i billedet. For dette kan regeringen ikke gøre alene. Det kommer kun til at ske hvis vi kan hjælpe med at bane vejen, pege på løsninger, og arbejde for at vi får en stærk klimalov og en stærk klimaplan herefter. At nå 70% målet vil kræve en grøn omstilling i alle dele af samfundet. Energisektoren, landbruget, transporten og i vores bygninger, og på vores arbejdspladser.


Så med de indledende ord vil jeg på vegne af en af de fire grønne organisationer, der er med i Broen til Fremtiden byde hjertelig velkommen til årskonference, sige tak fordi I er kommet, og tak for opmærksomheden.


Tak!