Transport

Positionspapir

Grøn, sund og bæredygtig mobilitet


En grøn omstilling af transportsektoren er bydende nødvendig. Vi har i øget grad brug for, at transportere os i delebiler, busser, tog og på (el-)cykel. Transporten holder så at sige klimamæssigt i nødsporet, og den største udleder er persontransporten, hvor bilkørsel udgør 78 pct. af det samlede energiforbrug. Hvis man ser på transportens andel af slutforbruget af energi, tegnede den sig i 2020 for 40,8 % af den samlede CO2-udledning i Danmark


Uden politiske initiativer forventes transport­sektorens netto-udledning af CO2 i 2030 at ligge på niveau med 1990. Alligevel vedtog et samlet Folketing i juni 2021 en traditionel infra­strukturplan med mange kilometer ny motorvej, en smule kollektiv trafik og minimalt der var med (el)cykel­fremme. Hvor Danmark har brug for en sammenhængende, fremsynet og klima­venlig plan, der styrker danskernes mobilitet, fik vi en plan, som ensidigt og isoleret fokuserer på transport­formerne hver for sig. Broen til fremtiden opfordrer derfor til, at Folketinget genåbner infrastrukturforliget fra juni 2021, og beslutter en reel grøn mobilitetsplan.


Den førte transportpolitik er ikke kun et klimamæssigt problem. Samfundets sammenhængs­kraft forudsætter god mobilitet for den enkelte. God mobilitet er grundlaget for sociale fællesskaber, adgangen til beskæftigelse og muligheden for at få hverdagen til at hænge sammen med daginstitutioner, skoler, job, indkøb, kulturoplevelser, fritidsaktiviteter, sport og alle øvrige dele af livet. Det gælder uanset om man bor i byen eller på landet.


På tværs af fagbevægelse og grønne NGO’er vil vi i Broen til fremtiden arbejde for en grøn, bæredygtig og sammenhængende mobilitet og transport i Danmark. Ud over at være klima­neutral, skal den minimere den stadigt voksende trængsel, styrke folkesundheden, trivslen og den sociale lighed samt bidrage til en hensigtsmæssig arealanvendelse.

 

I positionspapiret introducerer Broen til fremtiden fire principper inklusiv tilhørende virkemidler i forhold til klima, areal­anvendelse, sundhed/miljø samt sammenhængskraft, som er afgørende at arbejde med for at sikre reel grøn, sund og bæredygtig transport og mobilitet i Danmark.[Hent den fulde version - PDF]