Kantinen

Broen til fremtidens

temaarbejde


For at skabe forståelse for nødvendigheden af en grøn og retfærdig omstilling arbejder medlemsorganisationerne i Broen til fremtiden med følgende temaer:


Byggeri      Investeringer    Sundhed

         

Transport     Landbrug & fødevarer ->>

         

Teknologi        Energi      Uddannelse      Forskning


Arbejdspladsernes klimaengagemnet


Lokale klimaborgerting       Retfærdig omstilling


Organisationerne er enige om, at de massive forandringer, vi står overfor, ikke må øge uligheden og at vi derfor skal sikre, at der fortsat er job til alle.


Alle skal bidrage og derfor skal klimaarbejdet også ud på arbejdspladserne. Igennem temaerne vil Broen til fremtiden udvikle ideer, handlingsplaner og aktiviteter, der kan skabe de forandringer, der er brug for - politisk, arbejdspladsmæssigt og personligt.


En grøn og retfærdig omstilling kræver bred opbakning for at blive fuldført.


Det primære resultat af arbejdet i Broen til fremtidens temagrupper kaldes for positionspapirer. Alle medlemmer har mulighed for at deltage i udarbejdelse af positionspapirer.  


Hensigten med papirerne er at beskrive de forhold, inden for enkelte temaer og brancher, som alliancen vil støtte og markere sig på.


Inspirationspapir

fra Broen til fremtiden


Fødevarer og landbrug

[link til positionspapir]


Redaktion:

Berit Jakobsen og Anette Buus Rosholm (FOA)

Christian Ege Jørgensen (Rådet for Grøn Omstilling)

June Rebekka Bresson (NOAH).