Tema

Broen til fremtidens

temaarbejde


For at skabe forståelse for nødvendigheden af en grøn og retfærdig omstilling arbejder medlemsorganisationerne i Broen til fremtiden med følgende temaer:


Byggeri      Investeringer    Sundhed

         

Transport     Landbrug & fødevarer 

         

Teknologi        Energi      Uddannelse      Forskning


Arbejdspladsernes klimaengagemnet


Lokale klimaborgerting


Organisationerne er enige om, at de massive forandringer, vi står overfor, ikke må øge uligheden og at vi derfor skal sikre, at der fortsat er job til alle.


Alle skal bidrage og derfor skal klimaarbejdet også ud på arbejdspladserne. Igennem temaerne vil Broen til fremtiden udvikle ideer, handlingsplaner og aktiviteter, der kan skabe de forandringer, der er brug for - politisk, arbejdspladsmæssigt og personligt.


En grøn og retfærdig omstilling kræver bred opbakning for at blive fuldført.


Det primære resultat af arbejdet i Broen til fremtidens temagrupper kaldes for positionspapirer. Alle medlemmer har mulighed for at deltage i udarbejdelse af positionspapirer.  


Hensigten med papirerne er at beskrive de forhold, inden for enkelte temaer og brancher, som alliancen vil støtte og markere sig på.


Positionspapirernes status og brugbarhed beskrives nærmere i denne [pdf].

Læs mere om hver tema her

[udvikles og opdateres løbendende]Fødevarer og landbrug

[link til positionspapir]

Tovholder: Christian Ege Jørgensen (Rådet for Grøn Omstilling)


Uddannelse

[link til positionspapir]

Helene Caprani (GL) & Anette Lerche (Forbundet Kultur og Information)


Byggeri

Tovholder: Henrik Juul Rasmussen (Byggefagenes Samvirke)


Investeringerlink

Tovholder: Lars Koch (MS) & Reiner Burgwald (FOA)


Sundhed

Tovholder: Lene Rybner (Lægeforeningen)


Transport

Tovholder: Reiner Burgwald (FOA)Teknologi

Tovholder: Hanne Lykke (PROSA)


Energi

Tovholder: Hans Henrik Samuelsen


Forskning

Tovholder: Stefan Gaarsmand Jacobsen (Forskernes Klimanetværk)


Arbejdspladsernes klimaengagement

Tovholder: Hans Henrik Samuelsen


Lokale klimaborgerting

Tovholder: Hans Henrik Samuelsen


Broen til fremtiden

Staunings Plads 1-3

1790 København V


Arbejdernes Landsbank

5301-476807


kontakt@broentilfremtiden.dk