Justice

En grøn og retfærdighed omstilling


En grøn og retfærdig omstilling handler om at opnå en markant og ambitiøs positiv forskel for klimaet uden at marginalisere dem, der i forvejen er udsat eller bliver udsat på grund af klimaforandringer.


Organisationerne bag Broen til fremtiden mener, at en grøn og retfærdig omstilling indebærer at:


-> Danmark som et rigt velfærdssamfund går forrest i omstillingen og viser, at velfærd og grøn omstilling kan gå hånd i hånd.


-> Massive investeringer i forskning og bæredygtige løsninger sikrer, at nye grønne tiltag ikke kun erstatter, men også åbner for nye produktionsformer og muligheder til gavn for alle.


-> Ændringer på arbejdsmarkedet som følge af omstillingen sikrer, at alle fortsat har adgang til arbejde, velfærd og sundhed.


-> Grønne tiltag løbende følges op af efter- og videreuddannelse, sådan at alle opnår de kompetencer omstillingen kræver.


-> Forskellige branchers positive potentialer for omstillingen udnyttes og kommer hele samfundet til gavn, så alle kommer med og ingen hægtes af.


-> Målsætningen om en 70 pct. CO2-reduktion i 2030 og nettonul drivhusgasudledninger senest i 2040 sikres gennem socialt balancerede initiativer.


-> Den grønne omstilling i sig selv er et af flere forebyggende initiativer, der medvirker til lige adgang til og vilkår for folkesundheden.


Positionspapir

Klimaafgifter


En af flere vigtige forudsætninger for en grøn og retfærdig omstilling er, at forureneren betaler. Økonomisk tilskyndelse igennem afgifter er derfor en del af den klimavenlige adfærd.


Derfor mener organisationerne bag Broen til fremtiden, at Danmark skal indføre høje og ensartede klimaafgifter. Det vil sige afgifter på udslip af samtlige drivhusgasser, som f.eks. CO2 og metan. Det er den billigste måde at opnå klimamålene på, og det sikrer at forureneren betaler for den skadevirkning deres udledninger medfører.


Ved at bruge provenuet fra klimaafgiften, kan vi værne om beskæftigelse og den sociale sammenhængskraft. Det betyder, at velfærd, lighed og grøn omstilling kan gå hånd i hånd.


[Hent den fulde version af Klimaafgifter her]