Uddannelse

Positionspapir

Bæredygtighed i uddannelse


 

På uddannelsesområdet har vi alle forudsætningerne for at gå foran i den grønne omstilling, både i forhold til vores kerneopgave og som arbejdspladser:

 

-> Vi uddanner og oplyser elever, studerende og kursister, heraf en stor del børn og unge, der vil blive kraftigt påvirket af klimakrisen, og derfor har et stort behov for at forstå årsagerne til klimaforandringer, tilegne sig handlekompetencer og på tværs af fag selv bidrage med ideer og metoder til, hvordan klimakrisens konsekvenser kan begrænses.


-> Almen dannelse omfatter også klimadannelse, hvor elever, studerende og kursister får en forståelse for klimaforandringerne og klædes på til deltagelse, medansvar og kritisk tænkning.


-> Vi skal omskole dele af den nuværende arbejdsstyrke til nye, grønne job.

Vi har den bredest mulige faglighed, endda ofte samlet på den samme arbejdsplads, og dermed forudsætningerne for at finde og/eller iværksætte eksisterende fælles løsninger på tværs af traditionelle faggrænser


-> Vores arbejdspladser har berøring med alle centrale arenaer: Fødevarer, velfærdsydelser, transport, forskning osv., som vi kan samarbejde med om grøn omstilling på lokalt niveau og sammen vise vejen på regionalt og nationalt niveau.[Hent den fulde version - PDF]