Fødevarer og landbrug

Fødevarer og landbrug


Landbruget og dens følgeindustri er sårbare over for klimaforandringer, senest så vi det ved den tørre sommer i 2018. Også store nedbørsmængder kan være en udfordring, som vi oplevede i sommeren 2017.


Større variation i vejrliget vil uundgåeligt medføre hyppigere forekomst af dårlig høst. Det er derfor også i landbrugets egen interesse at klimaforandringerne bremses - og landbruget har unikke muligheder for at medvirke, både ved at sænke sine udslip og ved at øge kulstoflagringen i jord. Samtidig er der brug for et samspil mellem forbrugere, landbrug og det politiske niveau om fremme af en mere klimavenlig kost.


Bekæmpelse af klimagasudslip kræver systemforandringer i dansk landbrug, på samme måde som i energisektoren, transport mm. Det kan gøres på en måde, så det også åbner for nye grønne job og nye markeder for mere bæredygtige fødevarer. Det gælder om at gribe chancen.


At drive klimavenligt landbrug og fødevareproduktion kræver nye håndværksmæssige færdigheder, som kan være med til at øge den faglige stolthed og landbrugs- og fødevareerhvervets omdømme. Det samme gælder de professionelle køkkener, hvor medarbejderne i forbindelse med omlægning til økologi og klimavenlig kost skaber mere klimavenlige og sundere måltider til Danmarks børn, syge, ældre, offentligt ansatte m.v.


I positionspapiret introducerer Broen til fremtiden tolv konkrete tiltag, som en fremtidig klimahandlingsplan bør indeholde.


[Hent den fulde version - PDF]


Positionspapir

I forbindelse med Broen til fremtidens arbejde med Fødevarer og landbrug har vi lavet Den Bæredygtige kantine som en inspiration til alle kantiner.


Broen til fremtiden arbejder for et mål om 25 pct. lavere klimabelastning fra fødevarer i de offentlige køkkener inden 2025. For at opnå dette mål kan kantiner følge 2 spor: øge andelen af plantebaseret kost samt mindske madspild.


En diæt, der udelukkende er plantebaseret, tilskrives kun halvt så mange drivhusgasser som en diæt, der er baseret på kød. Madspild er skyld i 8 pct. af verdens samlede CO2 udledning, og alene i Danmark smider vi 700.000 tons mad ud om året. Alle kan være med til at gøre noget ved vores fødevarevaner – privat og på arbejdspladsen.


Vi samlet en række konkrete anbefalinger til, hvad vi kan gøre i kantinen på vores arbejdspladser. Anbefalingerne kan ligeledes inspirere os almindelige forbrugere.


[Hent "den bæredygtige kantine" her]