Arbjedspladsen

Inspiration

GRØN OMSTILLING på arbejdspladsen


Hvordan bidrager min arbejdsplads til den grønne omstilling? Her er Broen til fremtidens guide til gavn for både miljø og klima og ikke at glemme arbejdspladsen.


HENT hele guiden [her] eller find enkelte kapitler nedenfor:


Klimaengagement på arbejdspladsen

Position fra Broen til fremtiden

 

Broen til fremtiden mener, at klimaengagement på arbejdspladserne spiller en essentiel rolle, hvis vi som samfund skal nå klimamålene. Alle arbejdspladser skal identificere og ændre på opgaver, rutiner og proces­ser, og derved bidrage til samfundets samlende klimaindsats. Vi har alle et ansvar, og kun hvis alle er med, kan vi komme i mål.


Det er underordnet om arbejdspladsen er et kontormiljø, en produktionsvirksomhed, et serviceerhverv eller andet. Grøn omstilling er derfor relevant og nødvendig på både private og offentlige arbejdspladser. Broen til fremtiden har fokus på klima. Klimaløsninger er en væsentlig del af den grønne omstilling af samfundet og skal altid ses i sammenhæng med andre elementer som miljø, cirkulær økonomi og biodiversitet. 

 

Der er i dag mange eksempler på, at der blandt medarbejdere findes værdifuld viden, der bidrager til udviklingen og gennemførelsen af nødvendige forandringer på arbejdspladsen. I forbindelse med iværk­sættelsen af den grønne omstilling og de forandringer den afstedkommer, er der derfor god grund til at antage, at alle arbejdspladser har medarbejdere, som besidder værdifulde og brugbare input til, hvordan der konkret kan ske en reduktion af arbejdspladsens klimaaftryk og dermed også klimaaftrykket af arbejds­pladsens produktion og produkter.


Medarbejderengagement på den enkelte arbejdsplads er central for virkeliggørelsen af den grønne omstilling. Erfaringen viser desuden, at forandringer med fordel kan udvikles og gennemføres i samspil mellem ledelse og ansatte.