Sundhed

Positionspapir

Klimakrise er sundhedskrise


Klimakrisen er den største trussel mod den globale folkesundhed. Hvis vi vil forebygge en lang række af sygdomme og sørge for en sund og rask befolkning, er det altafgørende, at vi tager hånd om klimakrisen.


Klimakrisens negative virkninger på sundheden er komplekse og dynamiske. Den fortsat stigende temperatur vil føre til mere ekstremt vejr, som kan påvirke vores sundhed direkte via naturkatastrofer eller ved sygdomme som hedeslag og væskemangel.


Et varmere klima kan også påvirke sundheden indirekte ved at beskadige essentiel infrastruktur og bringe adgangen til fødevarer, medicin og sundhedsfaglig assistance i fare. Vi vil opleve kortere perioder, hvor man kan dyrke afgrøder, og en større risiko for at høsten slår fejl særligt i udsatte områder i verden. Dette kan påvirke fødevaresikkerheden og føre til fejlernæring og hungersnød.


Højere temperaturer vil få antallet af infektionssygdomme til at stige. Sygdomme, som tidligere har været begrænset til tropiske områder, er nu begyndt sprede sig til koldere verdensdele. Smitteområdet for sygdomme som skyldes smittebærende insekter mm. såsom malaria, zika-virus, denguefeber og borrelia vil sprede sig i takt med et varmere og fugtigere klima.


Klimakrisens konsekvenser påvirker ikke kun mennesker fysisk. Udsigten til en væsentlig reduktion i livskvalitet er en stærk stressfaktor hos mange og er med til at forværre det mentale helbred bl.a. i form af angsttilstande. Klimakrisens konsekvenser, såsom truet fødevaresikkerhed og naturkatastrofer kan ud over de fysiske konsekvenser også påføre psykisk lidelse som depression eller posttraumatisk stresssyndrom.


I Danmark har vi allerede et problem med ulighed i sundhed. Borgere med lav socioøkonomisk position har flere risikofaktorer og en kortere levetid end borgere med høj socioøkonomisk position. Klimakrisens sundhedsmæssige konsekvenser vil i højere grad ramme personer, der allerede er udsat, og derfor kan klimakrisen forværre den allerede eksisterende ulighed i sundhed.


Forværringen af folkesundheden grundet klimaforandringerne vil øge behovet for behandling og belastningen på sundhedsvæsenet.


[Hent den fulde version - PDF]