Investeringer

Klimaansvarlige investeringer

af pensionsformuer


De store summer danske pensionsselskaber forvalter, skal i langt højere grad være med til at finansiere den grønne og retfærdige omstilling. Derfor har Broen til fremtiden lanceret en række anbefalinger, der skal skubbe pensionsselskabernes investeringer i en bæredygtig retning.


Broen til fremtiden ønsker, at pensionsselskaberne opstiller klare og gennemsigtige mål for bæredygtige investeringer, der både kan være en god forretning og skabe flere grønne arbejdspladser inden for energiområdet, biosolutions og mange andre brancher.


Samtidig lægger Broen til fremtiden op til, at pensionsselskaberne er mere aktive i deres medejerskab af virksomheder, så de styrker deres grønne mål. Hvis en virksomhed, som et dansk pensionsselskab investerer i, opstiller grønne mål, men ikke arbejder tydeligt hen imod dem, skal pensionsselskabet trække investeringen tilbage.


Anbefalingerne handler både om pensionsselskabernes forhold til kunderne og til de virksomheder, de investerer i. For eksempel foreslås det, at det skal være standard og ikke et tilvalg, at en pensionskundes opsparing forvaltes via bæredygtige investeringer.


Det skal være lettere for den helt almindelige pensionskunde at gennemskue, om opsparingen forvaltes bæredygtigt. Her er det også vigtigt, at den grønne omstilling sker under hensyntagen til den sociale bæredygtighed, således at vi styrker ligheden samtidig med, at vi tager hånd om klimaproblemerne. Alle positionspapirets anbefalinger peger tilbage på målet om et nettonul i det danske CO2-regnskab, samtidig med at uligheden mindskes.


Når vi arbejder os hen imod et samfund der udelukkende benytter vedvarende energi, vil der være et kæmpe potentiale inden for grønne job.[Hent den fulde version - PDF]


Positionspapir