Investeringer

Tema: Investeringer


Positionspapir


[Hent den fulde version - PDF]


Klimaansvarlige investeringer

af pensionsformuer


De store summer, som danske pensionsselskaber forvalter, skal i langt højere grad end i dag være med til at finansiere den grønne og retfærdige omstilling. Derfor har Broen til fremtiden lanceret en række anbefalinger, der skal skubbe pensionsselskabernes investeringer i en bæredygtig retning.


Broen til fremtiden ønsker, at pensionsselskaberne opstiller klare og gennemsigtige mål for bæredygtige investeringer. Bæredygtige investering kan både være en god forretning og skabe flere grønne arbejdspladser inden for energiområdet, biosolutions og mange andre brancher.


Samtidig lægger vi i Broen til fremtiden op til, at pensionsselskaberne er mere aktive i deres medejerskab af virksomheder, så de styrker deres grønne mål. Hvis en virksomhed, som et dansk pensionsselskab investerer i, opstiller grønne mål, men ikke arbejder tydeligt hen imod dem eller når dem, så skal pensionsselskabet trække investeringen tilbage.


Anbefalingerne handler både om pensionsselskabernes forhold til kunderne og til de virksomheder, de investerer i, udfoldes. For eksempel foreslås det, at det skal være standard – og ikke et tilvalg, som det er i dag – at en pensionskundes opsparing forvaltes via bæredygtige investeringer.


Det skal være lettere for den helt almindelige pensionskunde at gennemskue, om ens opsparing forvaltes bæredygtigt. Her er det også vigtigt, at den grønne omstilling sker under hensyntagen til den sociale bæredygtighed, således at vi styrker ligheden samtidig med at vi tager hånd om klimaproblemerne. Alle positionspapirets anbefalinger peger tilbage på målet om et nettonul i det danske CO2-regnskab, samtidig med at uligheden mindskes.


Når vi arbejder os hen imod et samfund der udelukkende benytter vedvarende energi, vil der være et kæmpe potentiale inden for grønne job.


Alle skal med.


Positionspapiret er udarbejde af:

FOA, DM, Ingeniørforeningen IDA, MS, Klimabevægelsen & Læger for Klimaet.

I øvrigt bidrog: WWF.

Tovholdere: Reiner Burgwald & Anette Buus Rosholm (FOA).


[Hent den fulde version - PDF]