Hjem

Broen til fremtiden - Danmarks største klimaalliance

__________________________________________


Broen til Fremtiden er en alliance bestående af grønne og sociale bevægelser, faglige organisationer samt forskere.


Målet er, et Danmark med nettonul drivhusgasudledninger baseret på 100 pct. vedvarende energi senest i 2040 - skabt ved hjælp af en socialt ansvarlig og retfærdig grøn omstilling.


Forandringerne kommer ikke af sig selv. Der skal mange gode kræfter og ideer til at virkeliggøre omstillingen. Vi vil skabe forståelse for nødvendigheden af en grøn og retfærdig omstilling blandt vores medlemmer - sammen med vores medlemmer.


Broen til fremtiden vil sikre, at der er job til alle, og at det ikke bliver de svageste på arbejdsmarkedet og i samfundet, der betaler omkostningerne for omstillingen.


Klimaforandringerne har store konsekvenser økonomisk, socialt, sundhedsmæssigt og for vores livsgrundlag og udvikling. Igennem dialog på tværs vil Broen til fremtiden pege på konkrete klimaløsninger indenfor for alle brancher og områder.


Kun sammen kan vi skabe forståelse for de nødvendige handlinger, der skal til for at løse nutidens udfordringer.

[Nyhedsbrev]

NY GUIDE til arbejdspladsen


Seneste positioner fra Broen til fremtiden

______________________________________


Klimakrise er sundhedskrise:

Klimakrisen er den største trussel mod den globale folkesundhed. Hvis vi vil forebygge en lang række af sygdomme og sørge for en sund og rask befolkning, er det altafgørende, at vi tager hånd om klimakrisen. LÆS HER!Klimaafgifter:

En af flere vigtige forudsætninger for en grøn og retfærdig omstilling er, at forureneren betaler. Økonomisk tilskyndelse igennem afgifter er derfor en del af den klimavenlige adfærd. LÆS HER!Klimaansvarlige investeringer af pensionsformuer:

De danske pensionsselskaber forvalter op mod 4.000 milliarder kroner af vores fælles pensionsmidler. Det er en vigtig kilde til at finansiere den globale grønne og retfærdige omstilling, som haster og kræver store investeringer. LÆS HER!Klimaengagement på arbejdspladserne

Engagement på arbejdspladserne spiller en essentiel rolle, hvis vi som samfund skal nå klimamålene. LÆS HER!Bæredygtighed i uddannelse:

På uddannelsesområdet har vi alle forudsætningerne for at gå foran i den grønne omstilling, både i forhold til vores kerneopgave og som arbejdspladser. LÆS HER!Grøn, sund og bæredygtig mobilitet:

Vi har i øget grad brug for, at transportere os i delebiler, busser, tog og på (el)cykel. LÆS HER!En grøn og retfærdig omstilling – hvad er det?

Det handler om at opnå en markant og ambitiøs positiv forskel for klimaet uden at marginalisere dem, der i forvejen er udsat eller bliver udsat på grund af klimaforandringer. LÆS HER!Fødevarer og landbrug

Det er i landbrugets egen interesse at klimaforandringerne bremses og der er brug for et samspil mellem forbrugere, landbrug og det politiske niveau om fremme af en mere klimavenlig kost. LÆS HER!

GRØN OMSTILLING på arbejdspladsen


Hvordan bidrager min arbejdsplads til den grønne omstilling? Her er Broen til fremtidens guide til gavn for både miljø og klima og ikke at glemme arbejdspladsen.


HENT hele guiden [her] eller find enkelte kapitel nedenfor:


GØR DET SAMMEN

RETHINK Reduce Reuse Recycle

SPAR på energien

DYRK de gode (og sunde) transportvaner

SPIS grønt og sundt

LAD pengene arbejde for grøn omstilling

GÅ systematisk til forbedringen af arbejdspladsens miljø- og klimaaftryk

GØR kommunikationen tydelig og skab engagement

DEL, samarbejd og gør en forskel