Hjem

Broen til Fremtiden er en alliance bestående af grønne og sociale bevægelser, faglige organisationer samt forskere.


Målet er et CO2-neutralt Danmark baseret på 100% vedvarende energi senest i 2040 - skabt ved hjælp af en socialt ansvarlig og retfærdig grøn omstilling.


Forandringerne kommer ikke af sig selv. Der skal mange gode kræfter og ideer til at virkeliggøre omstillingen. Vi vil skabe forståelse for nødvendigheden af en grøn og retfærdig omstilling blandt vores medlemmer - sammen med vores medlemmer.


[Nyhedsbrev]

Broen til fremtiden vil sikre, at der er job til alle, og at det ikke bliver de svageste på arbejdsmarkedet og i samfundet, der betaler omkostningerne for omstillingen.


Igennem dialog på tværs vil Broen til fremtiden pege på konkrete klimaløsninger indenfor for alle brancher og områder. 


Klimaforandringerne har store konsekvenser økonomisk, socialt, sundhedsmæssigt og for vores livsgrundlag og udvikling. Kun sammen kan vi skabe forståelse for de nødvendige handlinger, der skal til for at løse nutidens udfordringer.