Byggeri

Årskonference workshop

24 okt. 2019 13-15

Radiorådssalen

Gyngemose Parkvej 50, Søborg (kort)


Byggeri


Virksomheder og medarbejdere i den danske byggebranche medvirker i dag til at effektivisere den måde, vi bruger energien i vores bygninger på; for eksempel ved at efterisolere, skifte vinduer osv. Denne indsats skal intensiveres og blive endnu mere målrettet i fremtiden, hvis vi skal nå en 70 % CO2-reduktion inden 2030.


Bygninger står for ca. 40 % af vores energiforbrug. Målrettede besparelser i bygningerne giver CO2 reduktioner og gør det lettere og billigere at omstille vores energisystem til at være baseret på 100 % vedvarende energi.

 

Nye bygninger bliver stadigt mere energieffektive og eksisterende bygninger får ny isolering og effektive vinduer osv. Denne indsats skal fortsætte, men kan ikke stå alene.  Drift og brugere skal også bidrage, hvis vi skal nå målene: Lyset brænder i mange tomme lokaler og varmeanlæggene kører hele sommeren. Grønne afgifter rammer de økonomisk svageste hårdest og den gruppe har også sværest ved at finansiere en forebyggende indsats.

 

Målet med workshoppen er at give de deltagende organisationer og foreninger viden og redskaber, således at de på byggeområdet kan påvirkeklimapolitikken.

 


Idékatalog fra workshoppdfOplægsholder:


Dorthe Bechmann DoBconsult/IDA BYGTilbage til programmet.