Investeringer

Årskonference workshop

24 okt. 2019 13-15

Radiorådssalen

Gyngemose Parkvej 50, Søborg (kort)


InvesteringerTil denne højaktuelle workshop åbner ledende praktikere fra pensionskasser, fagforeninger og civilsamfundet op for en diskussion om, hvordan forskellige aktører bedst samarbejder for at sikre, at vores pensionsopsparinger investeres på en måde, der både er retfærdig og understøtter den grønne omstilling.


Sammen vil vi diskutere, hvordan vores opsparinger skal investeres, og om det eksempelvis er meningsfuldt at indgå i dialog med fossile virksomheder, eller hvorvidt vi burde tilstræbe frasalg. Andre relevante temaer til fælles diskussion vil kredse om, hvilke typer investeringer der bedst tjener den grønne omstilling, samt hvilke aktører der bedst skaber den nødvendige forandring for at opnå målsætningerne fra Paris-aftalen.Oplæg til workshoplinkOplægsholdere:

Jens Munch Holst, Direktør MP Pension

Reiner Burgwald, Sektorformand FOA

Mikael Bek, Aktiechef PenSam

Lars Koch, Policy Direktør Mellemfolkeligt SamvirkeTilbage til programmet.