Landbrug

Årskonference  workshop

24 okt. 2019 1300-1500


Landbrug og fødevarerLandbruget og dens følgeindustri er sårbare over for klimaforandringer: Ssenest har vi set det ved den tørre sommer i 2018 og de store nedbørsmængder i sommeren 2017. Større variation i vejrliget vil uundgåeligt medføre hyppigere forekomst af dårlig høst. Det er derfor i landbrugets egen interesse at klimaforandringerne bremses.


Landbruget har unikke muligheder for at medvirke, både ved at sænke sine udslip og ved at øge kulstoflagringen i jorden. Samtidig er der brug for et samspil mellem forbrugere, landbrug og det politiske niveau om at fremme af en mere klimavenlig kost.Oplæg til workshopdocOplægsholdere:


13.00 Christian Ege, Det Økologisk Rådppt

A) Intro - hvordan kan vi sænke klimagasudslip fra jordbrug og fra fødevarer? Det kræver en bred vifte af virkemidler

B) hvad kan man opnå med miljøteknologi? Kan vi løse klima, vandmiljø og luftforurening i forening?


13.15 Berit Jacobsen, FOA.

Hvordan lægger man et storkøkken om, så maden bliver både velsmagende, sundere og mere miljø- og klimavenlig? Kan danskerne acceptere mad med lavere animalsk andel?


13.25 Jacob Neergaard, JAppt

Fremme af klima vha. ny teknologi og nye dyrkningsmetoder, herunder reduceret jordbearbejdning.


13.35 Diskussion.

- af oplæg samt anbefalingerne i grundlagspapiret om landbrug.


Diskussionsspørgsmål.


  1. Hvad ser vi som de vigtigste virkemidler ift. at sænke klimagasudslip fra jordbrug og fødevarer?
  2. Kan vi med fordel sænke klimagasudslip samtidig med at vi søger at løse andre miljøproblemer fra jordbruget, f.eks. vand- og luftforurening, samt opretholder jordens langsigtede frugtbarhed?
  3. Hvordan fastholder vi gode job inden for jordbrug og fødevarer?
  4. Hvordan kan vi påvirke politikerne i Danmark og EU?Tilbage til programmet.