Transport

Årskonference workshop

24 okt. 2019 1300-1500


TransportTransportsektoren i Danmark påvirker klimaet gennem et fortsat forbrug af fossile brændsler og bidrager til en forurening af bymiljøet. Den teknologiske udvikling, eks. i form af elbiler, kan ikke alene føre os til regeringens mål om en nedsættelse at CO2-udledningen i 2030 med 70 pct. Ej heller løser el-biler trængselsproblematikken.


Der er behov for at alle aktører kommer på banen, så omstillingen i transportsektoren kan få den rette effekt frem mod 2030. Det handler om at prioritere den kollektive trafik i et hidtil uset omfang.Oplæg til workshoplinkOplægsholdere:


Poul Kattler, Råder for bæredygtig trafikppt


Referat af worshopdoc


Tilbage til programmet.