Konf2019

Årskonference

24 okt. 2019

Radiorådssalenkort


Regeringens målsætning om at reducere Danmarks CO2-udledningen med 70 pct. inden 2030 er ambitiøs. Det er et godt signal fra et land, der besidder den nødvendige viden til at iværksætte en reel grøn omstilling.


Broen til fremtidens årskonference vil fokusere på, hvordan vi kan bidrage til at skabe en grøn og retfærdig omstilling i Danmark. De massive forandringer, vi står overfor, må ikke øge uligheden. Vi skal sikre, at der fortsat er job til alle, og at det ikke bliver de dårligst stillede, der kommer til at betale.


Alle skal bidrage og derfor skal klimaarbejdet også ud på arbejds-pladserne. Broen til fremtidens årskonference vil tage fat og udvikle ideer, handlingsplaner og aktiviteter, der kan skabe de forandringer, der er brug for - politisk, arbejdspladsmæssigt og personligt. Grøn omstilling kræver bred opbakning for at blive fuldført.


Årskonference er opdelt i en traditionel konference om formiddagen, hvor vi ser på, hvad grøn og retfærdig omstilling egentlig betyder, og en række sektorrettede workshops om eftermiddag. Sigtet er at diskutere og konkretisere, hvordan og i hvilket regi man bedst kan arbejde videre med problemstillingerne, så en grøn og retfærdig omstilling kan virkeliggøres.Program >>>

ProgramVelkomst

Trine Græse, Borgmester i Gladsaxe kommuneMusik

Julie Maria


[introfilm]2.43


Sammen om Broen til Fremtiden

Dorte Lange (Danmarks Lærerforening)

Stine Krøijer (Mellemfolkeligt Samvirke)

Thomas Damkjær Petersen (IDA, Ingeniørforeningen)intro-tale

Mads Flarup Christensen (Greenpeace, Norden)intro-taleEr der modsætninger mellem grøn og retfærdig?

Annabella Rosenberg, Greenpeace int. (tidl. ITUC)
Danmark i den internationale klimapolitik?ppt

Professor Jens Friis Lund, Kbh. UniversitetDanmark med 100 pct. vedvarende energi?pdf

Professor Henrik Lund, Aalborg UniversitetOmstillingens betydning for beskæftigelsen?

Formand Camilla Gregersen (DM) og næstformand i Akademikerne

Direktør Lars Sandahl Sørensen (Dansk Industri)

Direktør Laila Kildesgaard (Kommunernes Landsforening)

Forhandlingsdirektør Rikke Friis (Danske Regioner)

Sofie Winge-Petersen (Ungeklimarådet)
Workshops


Byggerilink       Investeringerlink    Sundhedlink

         

Transportlink     Landbrug & fødevarerlink

         

Teknologilink      Uddannelselink         Forskninglink